Inschrijvingsvoorwaarden

 1. Ingeschreven leden van de "Leeuwse Dans & Gymclub vzw" verklaren zich akkoord met het huishoudelijk reglement (zie afspraken ouders en leden), de inschrijvingsprocedure en privacybeleid en verbinden zich ertoe het reglement na te leven. Daarnaast stellen ouders/leden van demo- en wedstrijdgroepen zich eveneens akkoord met het groepsreglement.
 2. Iedereen vanaf 18 maanden kan lid worden van de  "Leeuwse Dans & Gymclub vzw". Inschrijvingen voor leden en nieuwe leden gebeuren via een link naar de online inschrijvingsmodule. Alleen wanneer een lid betaald heeft, is de inschrijving definitief. Registreren en aanmelden via de onlinemodule zonder betaling of betalen en niet aanmelden en registreren via de onlinemodule, geldt niet als ‘ingeschreven’.
 3. Aan de inschrijvingsmodule is een onmiddellijke betalingsmodule gekoppeld. Zolang de betaling niet gebeurt, wordt het lid via het systeem ook niet geregistreerd als ingeschreven. Kan U het bedrag niet onmiddellijk betalen, dan kan u de inschrijving steeds hervatten zolang er plaats is binnen de groep. 
 4. Controle op betaling van het lidgeld kan uitgevoerd worden en deelname aan lessen kan ontzegd worden aan leden die het lidgeld niet betaald hebben. 
 5. Nieuwe leden kunnen eerst 2 proeflessen volgen alvorens in te schrijven. Nadien dient ingeschreven te worden (inclusief betaling) om nog verder lessen te volgen. Wij raden ook aan om eerst de proeflessen te doorlopen vooraleer in te schrijven, met het risico dat de groep reeds volzet is en dit omdat een inschrijving sluitend is.
 6. Wanneer leden meerdere groepen combineren, dan wordt een éénmalige vaste kost aangerekend van €90,00 en vervolgens betaalt u nog een variabel deel dat verbonden is aan de extra gekozen groep(en). Leden van de verschillende wedstrijdgroepen krijgen de mogelijkheid om hun lidgeld in 3 keer te betalen, waarvan de 1ste deel voor 30/06/2021, het tweede deel voor 30/08/2021 en het derde deel voor 30/10/2021. Zij dienen dit schriftelijk per mail en binnen de 5 kalenderdagen aan te vragen via leeuwseturnkring1600@gmail.com, zodat de betalings- en bevestigingsmail hieraan kan aangepast worden.
 7. Voor leden die tot hetzelfde gezin behoren en beschikken over dezelfde domicilie wordt vanaf het 2de gezinslid een gezinskorting toegekend. 
 8. Wij hanteren tot en met 30/06/2021 een voordeeltarief voor snelle beslissers. OPGEPAST inschrijvingen zijn sluitend.
 9. Uitschrijven uit de club dient gemeld te worden via leeuwseturnkring1600@gmail.com. Er wordt geen lidgeld terugbetaald, tenzij de uitschrijving gebeurt binnen de 10 werkdagen na inschrijving (betaling). In dat geval zal de club €25,00 administratieve kosten aanrekenen en het resterende bedrag terugbetalen. Voor de leden die lid zijn van wedstrijdgroepen komt hierbij nog een de extra kost van de licentie/wedstrijddeelname van €35,00.
 10. Leden die zich in een verkeerde groep inschrijven betalen een administratieve kost van €25,00. Leden die zich zonder selectie inschrijven in de wedstrijdgroepen betalen een administratieve kost van €35,00. 
 11. Na inschrijving en betaling is elk lid verzekerd tegen sportongevallen. Elk ongeval dient onmiddellijk gesignaleerd te worden aan de lesgever zodanig dat verzekeringspapieren kunnen meegegeven worden of via ongevallenformulier gedownloaded worden. Een onmiddellijke controle bij de dokter is nodig om aanspraak te maken op de verzekering van de Gymnastiek Federatie.
 12. Mogen wij er U op wijzen dat deze lidgelden enkel gelden voor lessen gegeven tijdens het schooljaar (+/- 30 lesweken) en dus niet tijdens schoolvakanties.
 13. Onze lidgelden omvatten steeds aansluiting bij de federatie, verzekering en 30 lesweken. Voor de wedstrijdploegen omvat dit eveneens licenties en wedstrijdinschrijvingen per discipline.
 14. U dient te betalen via de betalingsmodule op de online inschrijvingsmodule, de goedkeuring van de inschrijving kan U steeds volgen op het account.