Inschrijvingsvoorwaarden

 1. Ingeschreven leden van Leeuwse Turnkring vzw verklaren zich akkoord met het huishoudelijk reglement (zie afspraken ouders en leden), de inschrijvingsprocedure en privacybeleid en verbinden zich ertoe het reglement na te leven. Daarnaast stellen ouders/leden van demo- en wedstrijdgroepen zich eveneens akkoord met het groepsreglement.
 2. Iedereen vanaf 18 maanden kan lid worden van Leeuwse Turnkring vzw. Inschrijvingen voor leden en nieuwe leden gebeuren via een link naar de online inschrijvingsmodule. Alleen wanneer een lid betaald heeft, is de inschrijving definitief. Registreren en aanmelden via de onlinemodule zonder betaling of betalen en niet aanmelden en registreren via de onlinemodule, geldt niet als ‘ingeschreven’.
 3. Elk lid wordt verwacht om uiterlijk 10 kalenderdagen na aanmelden via de onlinemodule het inschrijvingsbedrag over te maken. Indien dit niet gebeurd is 10 kalenderdagen na aanmelden, behoudt de club zich het recht om de aanmelding te verwijderen uit het systeem. Waardoor u de inschrijving opnieuw zal moeten aanvatten.
 4. Controle op betaling van het lidgeld kan uitgevoerd worden en deelname aan lessen kan ontzegd worden aan leden die het lidgeld niet tijdig betaald hebben. Om misverstanden te voorkomen, vragen we om per lid een afzonderlijke overschrijving uit te voeren, ook indien de leden tot hetzelfde gezin behoren.
 5. Nieuwe leden kunnen eerst 2 proeflessen volgen alvorens in te schrijven. Nadien dient ingeschreven te worden (inclusief betaling) om nog verder lessen te volgen. Wij raden ook aan om eerst de proeflessen te doorlopen vooraleer in te schrijven, met het risico dat de groep reeds volzet is en dit omdat een inschrijving sluitend is.
 6. Wanneer leden 2 basisgroepen combineren is de tweede groep aan 50% van het lidgeld. Wordt er demo- en wedstrijdgroep gecombineerd met een basisgroep, dan is de demo- en wedstrijdgroep steeds de eerste groep en de basisgroep aan 50% van het lidgeld. Worden er 2 wedstrijdgroepen gecombineerd dan wordt steeds 100% van het lidgeld betaald met vermindering van administartieve kosten 2de groep. Leden van Dance O'Mania, Demotrampoline, Demotumbling en Demogym krijgen de mogelijkheid om hun lidgeld in 3 keer te betalen, waarvan de 1ste deel voor 30/06/2019, het tweede deel voor 30/08/2019 en het derde deel voor 30/10/2019. Zij dienen dit schriftelijk per mail en binnen de 5 kalenderdagen aan te vragen via het contactformulier op de site of  via info@leeuwseturnkring.be, zodat de betalings- en bevestigingsmail hieraan kan aangepast worden.
 7. Voor leden die tot hetzelfde gezin behoren en beschikken over dezelfde domicilie wordt vanaf het 2de gezinslid een gezinskorting toegekend. OPGEPAST! Wanneer één van je kinderen deel uitmaakt van Dance O'Mania, demotrampoline, demotumbling en/of demogym, dan geldt de 2° gezinslid-regel vanaf het 3° gezinslid, etc...
 8. Wij hanteren tot en met 30/06/2019 een voordeeltarief voor snelle beslissers. OPGEPAST inschrijvingen zijn sluitend.
 9. Uitschrijven uit de club dient gemeld te worden via contactformulier op de website of info@leeuwseturnkring.be. Er wordt geen lidgeld terugbetaald, tenzij de uitschrijving gebeurt binnen de 10 werkdagen na inschrijving (betaling). In dat geval zal de club €25,00 administratieve kosten aanrekenen en het resterende bedrag terugbetalen. Voor de leden die lid zijn van Demotrampoline en Demotumbling komt hierbij nog een de extra kost van de licentie/wedstrijddeelname van €35,00.
 10. Na inschrijving en betaling is elk lid verzekerd tegen sportongevallen. Elk ongeval dient onmiddellijk gesignaleerd te worden aan de lesgever zodanig dat verzekeringspapieren kunnen meegegeven worden of via ongevallenformulier gedownloaded worden. Een onmiddellijke controle bij de dokter is nodig om aanspraak te maken op de verzekering van de Gymnastiek Federatie.
 11. Mogen wij er U op wijzen dat deze lidgelden enkel gelden voor lessen gegeven tijdens het schooljaar (+/- 30 lesweken) en dus niet tijdens schoolvakanties.
 12. Onze lidgelden omvatten steeds aansluiting bij de federatie, verzekering en 30 lesweken. Voor de demo- en wedstrijdploegen omvat dit eveneens licenties en wedstrijdinschrijvingen per discipline.
 13. U dient te betalen via de betalingsmodule op de online inschrijvingsmodule, de geodkeuring van de inschrijving kan U steeds volgen op het account. De wedstrijd- en demoploegen betalen door het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer nadat u een bevestigingsmail hebt ontvangen.