Missie en visie

Wie zijn wij?

De Société de Gymnastique “Leeuwse Turnkring” werd opgericht op 7 mei 1955, met als juridisch statuut Vereniging zonder Winstgevend Doel (VZW).

De turnvereniging bestond al langer, nl. als de lokale afdeling van de " Koninklijke Turnkring La Populaire”.

De "Leeuwse Turnkring" (afgekort LTK) sloot zich onmiddellijk aan bij de Koninklijke Belgische Turnbond, sinds de regionalisering bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen (GymFed). 

 

 

De "Leeuwse Turnkring" vandaag omschrijven kan het best via haar MISSIE en VISIE :

MISSIE = Gym & Dans op recreatief niveau, voor jong – gym vanaf 18 maanden, dans vanaf 3 jaar – en oud, met aanzet tot competitie. Met specifieke aandacht voor de jongste sporters (ukkie - peuters – kleuters – bubbeldance) en andersvaliden (G-sport). Waarbij we belang hechten aan veiligheid, (geestelijke) gezond en het welbevinden binnen de club.

VISIE = onze missie willen wij verwezenlijken door het aanbieden van kwaliteit

Wij zijn een VZW:

-      Met gediplomeerde trainers die pedagogisch en technisch opgeleid zijn via Sport Vlaanderen

-      Een opbouwend programma waarbij gebruik gemaakt wordt van de aangeboden technisch programma's door de GymFed

-      Met pedagogisch verantwoord materiaal

-      Wij werken in leeftijdsgroepen (per graad)

-      In flexibele en aangepaste accommodaties

Ons statuut van VZW en de certificering Q4GYM (integrale kwaliteitszorg) vormen uw garantie dat wij, bestuur - trainers en medewerkers, elke dag werken aan deze kwaliteitsvolle omgeving.


En  de "Leeuwse Turnkring"  is niet “niks” :

-   488 leden (situatie per 31 december 2019) onderverdeeld als volgt :

  • 178 dansers
  • 250 turners
  • 60 medewerkers, inbegrepen 46 trainers

-   17 dansgroepen en 21 gymnastiekgroepen

-    werkzaam op 4 locaties : Wildersportcomplex, Zonnig Leven, St-Lutgardisschool en Laekelinde. Tijdens het sportjaar 2020 - 2021 zullen we werkzaam zijn op 5 locaties: Loods Topstraat, Sporthal A.J.                      Braillard,Zonnig Leven, St-Lutgardisschool en Laekelinde

Dit alles in goede banen leiden, is de taak van de Bestuursraad, daarin bijgestaan door :

-      Een enthousiast trainerskorps

-      Spontane en gemotiveerde medewerkers

-      Het klankbord van de Algemene Vergadering